Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2022-09-07   จำนวนการดู 311 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ความยั่งยืนกับ SDGs ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ความยั่งยืนกับ SDGs ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จในการสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๓๕ คน วิทยากร นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด ให้ดูแลส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัด ที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์มีการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน ประสบผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ความยั่งยืนกับ SDGs เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนเห็นประโยชน์และคุณค่าในพืชพรรณไม้ และมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมเข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขึ้นมา

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 138
เมื่อวาน 536
เดือนนี้ 8,062
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 47,175
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 383,414