Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

เปิดโลกการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล สู่ศตวรรษแห่งอนาคต

2022-09-24   จำนวนการดู 324 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเองสู่ความเป็นเลิศ “เปิดโลกการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล สู่ศตวรรษอนาคต” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน การอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อให้สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน สามารถต่อยอดพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยาย ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเองสู่ความเป็นเลิศ “เปิดโลกการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล สู่ศตวรรษ แห่งอนาคต” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Active Learning ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน วิธีการหรือกระบวนการที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบและเผยแพร่ได้ พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา โดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากล มี Best Practice ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งสามารถถอดบทเรียนให้โรงเรียนในสังกัดได้เป็นกระบวนการสู่ความสำเร็จ เป็นแบบอย่างและเผยแพร่เป็นโรงเรียนต้นแบบ และมีคุณค่าแก่การศึกษา อีกทั้งต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning โดยการบ่มเพาะการเรียนรู้ของโลกใหม่ในการค้นหาศักยภาพในตัวตน Steam Education บูรณาการข้ามกลุ่มสาระสร้างความคงทนในการเรียนรู้ด้วย Unplugged Coding สู่สมรรถนะ Competency


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเองสู่ความเป็นเลิศ “เปิดโลกการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล สู่ศตวรรษ แห่งอนาคต” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Active Learning ๑ ขึ้นมาในวันนี้ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๒๐๑ คน และโรงเรียนที่มาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๒๐ โรงเรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายครรชิต มนูญผล อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครศรีธรรมราช และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 217
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,107