Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C.)

2022-11-12   จำนวนการดู 333 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C.)ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) และขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C.)ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) และขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการฝึกอบรมเยาวชนแผนใหม่ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก สามารถวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำทักษะ พิธีการและกระบวนการทางการลูกเสือ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนและหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถทำหน้าที่บริหารงานกองลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๑๗๔ คน ชาย จำนวน ๔๕ คน หญิง จำนวน ๑๒๙ คน คณะวิทยากร จากสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ และค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนโยบายที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความจงรัก ภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้สถานศึกษาถือเป็นภารกิจหลัก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่เยาวชน โดยความเห็นชอบจากสำนักงานลูกเสือแห่งชิ โดยการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะวิทยากรจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C.) ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) และขั้นความรู้เบื้องต้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 218
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,108