Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

2022-11-16   จำนวนการดู 234 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูผู้สอนที่มีแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยให้ความสำคัญสร้างจิตสำนึกที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลนักเรียน ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่งเสริม สนับสนุน โดยการจัดกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา


ในการนี้ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กับ โรงเรียนบ้านช่อผกา อำเภอชำนิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่เกษตรยั่งยืนในโรงเรียน จำนวน ๑๒๗,๕๐๐ บาท และโรงเรียนวัดบ้านกะหาด อำเภอบ้านด่าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการสร้างต่อเติมห้องสมุด จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 175
เมื่อวาน 164
เดือนนี้ 2,999
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,501
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,499