Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒

2023-01-13   จำนวนการดู 239 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ เพื่อเสริมสร้างให้ลูกเสือได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริง มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกัน ฝึกความมีระเบียบวินัย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างให้ลูกเสือได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งโอกาสคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกันฝึกความมีระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอันที่จะได้เป็นผู้สร้างความมั่นคงของชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต


ในสภาพปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า สังคม ชุมชน และประเทศชาติขาดซึ่งระเบียบวินัย ขาดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นสนในเรื่องของระเบียบวินัยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล ซึ่งใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือ โดยเฉพาะกิจกรรมการเข่าค่ายลูกเสือสำรอง กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ตระหนักและให้ความสำคัญ จากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองขึ้นมาในครั้งนี้ โดยมีคณะลูกเสือสำรองกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒ ร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๖๐ คน คณะวิทยากร จำนวน ๗๔ คน ระยะเวลา ๑ วัน ไม่มีการพักแรม

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 174
เมื่อวาน 164
เดือนนี้ 2,999
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,501
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,498