Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา”

2021-08-16   จำนวนการดู 335 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ผ่านระบบการถ่ายทอดสด

 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ค่าอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับการเรียน การลดภาระงานครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมงานแถลงข่าวผ่านระบบการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อช่วยเหลือเยียวยาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ (๑) งบประมาณอุดหนุนนักเรียนทุกคน ทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส. ช่วยเหลือเป็นเงินเยียวยานักเรียนจำนวนเท่ากันทั้งประเทศ คนละ ๒,๐๐๐ บาท (๒) ลดช่องว่างการเรียนและผลกระทบความรู้ที่หายไป โดยให้สถานศึกษายืดหยุ่นการใช้เงินงบประมาณ ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี เช่น ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถใช้เงินงบประมาณในส่วนที่จำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (๓) งบประมาณช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย และรวมถึงค่าพาหนะ การดูแลเข้าถึงนักเรียน ค่าอินเทอร์เน็ต


กระทรวงศึกษาธิการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตฟรีเป็นเวลา ๒ เดือน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว จะช่วยให้ครอบครัวนักเรียนได้มีโอกาสที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโอกาสทำมาหาเลี้ยงชีพ และมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น โดย “การเรียนรู้ ต้องไม่หยุดนิ่ง และผู้เรียนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้”


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนมตรี ได้กล่าวว่า “ผู้เรียน ต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ในชีวิตวิถีใหม่ ให้ใช้โอกาสนี้ “เตรียมเด็กให้มีความพร้อม” โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเด็ก เยาวชนไทย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน พร้อมให้ปรับรูปแบบการเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาหารูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ระบบอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นต่อการศึกษาที่บ้าน เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้อย่างครบถ้วน มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งปลูกฝัง วินัย จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ประวัติศาสตร์ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตเป็นคนมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 80
เมื่อวาน 204
เดือนนี้ 10,198
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 62,632
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 398,813