Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจง RT ผ่านระบบออนไลน์

2023-02-19   จำนวนการดู 241 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT : Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet และ youtube ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT : Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยการสอบจะแบ่งการสอบเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การอ่านรู้เรื่อง เป็นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบอ่านรู้เรื่อง คำแต่งประโยค อ่านประโยคและเลือกดตอบ และส่วนที่ ๒ การอ่านออกเสียง เป็นการประเมินภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องอ่านออกเสียงคำ ประโยค และข้อความ กำหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมี นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet และ youtube จำนวน ๒๐๑ โรงเรียน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 175
เมื่อวาน 164
เดือนนี้ 2,999
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,501
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,499