Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

2023-02-24   จำนวนการดู 310 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักให้ความสำคัญ เด็กในวัยช่วงชั้นที่ ๑ ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ช่วงชั้นที่ ๒ อ่านคล่อง เขียนคล่อง วิเคราะห์เหตุผลได้ และผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ชี้แจงรายละเอียดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้มีผลงานดีเด่นการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ กลุ่มสระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กิจกรรมการแข่งขันจิตกรรมเทคนิคผสม Mixed media ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านประคอง , กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม หย่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านหลักเขต และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร , รองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน , กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรวม-ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรวม-ศิลปะ กิจกรรมการประกวดการ้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) , รองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 59
เมื่อวาน 403
เดือนนี้ 403
เดือนก่อนหน้า 11,745
ปีนี้ 26,236
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 362,396