Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-03-04   จำนวนการดู 343 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์ “ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์ “ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มโรงเรียน รู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ที่จำเป็นในทศวรรษที่ ๒๑ คือ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การแข่งขันกีฬาทั้งหมดแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ และกรีฑา โดยมี นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติฯ ณ สนามโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


กีฬาเป็นสื่อในการสืบสานสายสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสามัคคี กลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ กีฬาจะเป็นสิ่งขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของสังคม โดยเฉพาะสังคมวัยรุ่น ซึ่งปัญหายาเสพติดกำลังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี การใช้กีฬาในการแก้ปัญหานับว่าท่านทั้งหลายได้เดินมาถูกทาง สมดั่งคำกล่าวของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ในเพลงกราวกีฬาของท่านที่ว่า “กีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน” คนจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ ได้ต้องมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ กีฬาจึงได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกันอย่างกว้างขวางทั้งระดับต่ำไปจนถึงระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตามกระผมใคร่จะขอให้ข้อคิดแก่นักกีฬาทั้งหลายว่า จงใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี อย่าให้กีฬามาเป็นเครื่องทำลายความสามัคคี จงมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่ามุ่งแต่เอาชนะจนลืมสปิริตของนักกีฬา ถ้าทุกคนทำได้ดังกล่าวแล้ว กีฬาจะเป็นปัจจัยนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างแท้จริง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 139
เมื่อวาน 536
เดือนนี้ 8,062
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 47,175
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 383,415