Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษา

2021-08-23   จำนวนการดู 340 ครั้ง

 

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

 

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างพื้นที่ความปลอดภัยในสถานศึกษา รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในถานศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษาร่วมประชุม จำนวน ๕๔ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งในการอบรมได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงพิษภัยของยาเสพติด จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้นมา เพื่อให้สามารถติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้มาตรการ สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างพื้นที่ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการอำนวยการ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 78
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,914