Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ประชุมมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2023-09-23   จำนวนการดู 233 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เริ่มจากความสุขของผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง นโยบายในการทำงาน ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔ ด้าน , นโยบายเร่งดำเนินการ ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ๖ ด้าน และผู้อำนวยการกลุ่มได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ร่วมประชุม ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังในในการปฏิบัติงาน เป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ดังนี้ รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ๑๔ ด้าน และผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๒๐ ผลงาน , การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษายอดเยี่ยม , การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กยอดเยี่ยม และรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขตสุขภาพที่ ๙

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 148
เมื่อวาน 402
เดือนนี้ 5,600
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 82,369
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 418,618