Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference

2021-09-17   จำนวนการดู 335 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑-ปพ.๓) ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco WebEx Meeting ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑-ปพ.๓) ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco WebEx Meeting ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นายทะเบียนด้านการวัดประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ได้ถูกต้อง สามารถจัดทำหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) ได้ถูกต้อง สามารถจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และสามารถกรอกข้อมูลการรายงานในระบบได้ถูกต้อง


ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายทะเบียนโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา นายพุทธวัฒน์ ประจัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานทดสอบทางการศึกษา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาแจ้งว่ามีการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ของโรงเรียนในสังกัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่โรงเรียนต้องจัดทำขึ้น เพื่อใช้ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้แก่บุคลากรของสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานวัดผลและงานทะเบียน จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑-ปพ.๓) ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco WebEx Meeting ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 136
เมื่อวาน 536
เดือนนี้ 8,062
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 47,175
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 383,412