Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

ผอ.เขต และบุคลากรทางการศึกษา พบเพื่อนครู สัญจร

2021-11-17   จำนวนการดู 557 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเพื่อมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา “ผอ.เขตและบุคลากรทางการศึกษา พบเพื่อนครู สัญจร” โดยเน้นหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา “ผอ.เขตและบุคลากรทางการศึกษา พบเพื่อนครู สัญจร” โดยเน้นหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) อำเภอชำนิ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) อำเภอบ้านด่าน (๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) และอำเภอลำปลายมาศ (๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ประมาท มีความเป็นธรรมต่อผู้ร่วมงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความปลอดภัยโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ วัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธี การที่หลากหลาย เพื่อพัฒนคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 174
เมื่อวาน 164
เดือนนี้ 2,999
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,501
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,498