Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-03-27   จำนวนการดู 406 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘๐๐ น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา และแสดงออกในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัย เป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ถูกต้อง อันเป็นสื่อนำความสามัคคีเป็นหมู่คณะ และเพื่อให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพในด้านกีฬา ดังคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ “เลิศล้ำเมือง โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียน นักกีฬา ร่วมในพิธีฯ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีฯ นายประเสริฐ บุญเรือง อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


การแข่งขังกีฬาสัมพันธ์นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์” เริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาในการแข่งขันทั้งสิ้น ๔ วัน มีกีฬา ๔ ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตอง และกรีฑา โดยแข่งขันตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้สนามในการแข่งขัน ๖ สนาม ดังนี้ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) สนามเอสเอสอารีน่า และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน พร้อมขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้ตั้งใจฝึกฝนและลงแข่งขันอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันย่อมมีแพ้-ชนะ เป็นเรื่องปกติ พร้อมได้ฝากข้อคิดว่าอย่าได้ลุ่มหลงกับชัยชนะ จนลืมฝึกทักษะเพิ่มเติม อย่าลืมพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง และผู้แพ้ก็ต้องมีกำลังใจที่จะฝึกฝน ไม่ย่อท้อต่อความพ่ายแพ้ พัฒนาทักษะเพิ่มความรู้ประสบการณ์ให้ตนเอง จนเกิดความเชี่ยวชาญด้านกีฬา อย่าหยุดความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนาตนเอง และได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ร่วมกันทุ่มเทเสียสละ ช่วยให้การจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 73
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,909