ประชาสัมพันธ์

เชิญชมสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

กระทรวงการต่างประเทศ ขอความร่วมมือเผยแพร่คลิปวีดีทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย  โดยสามารถติดตามสื่อประชาสัมพันธ์ ได้ที่ http://goo.gl/e2rtny

ข่าวล่าสุด