ประชาสัมพันธ์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับสมัครนักการภารโรงในโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 จะดำเนินกสนคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข่าวล่าสุด