ข่าวสาร

๕ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เสวนาวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา”

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ๒ ๓...

ข่าวล่าสุด