ข่าวสาร

อนุบาลลำปลายมาศ ชิงแชมป์”วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล”รอบระดับภูมิภาค

ทีมวอลเลย์บอลอนุบาลลำปลายมาศ ชนะเลิศการแข่งขัน "วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล" ระดับจังหวัด และได้เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าชิงแชมป์"วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล"รอบระดับภูมิภาค ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่...

บุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน...

ว4383-27ตค60/การจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการครุภัณฑ์/ โปรแกรม ปร. 4-5-6/แบบสิ่งก่อสร้าง/แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง1-13.xlsx/แบบขอจัดตั้งครุภัณฑ์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เตรียมพร้อมรองรับการประเมิน ITA

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสโรชินี ...

ข่าวล่าสุด