ข่าว/กิจกรรม

ประชุมประจำเดือนบุคลากรในสำนักงานและการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

การสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๒๒๕ เขต

โครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดความถูกต้อง สะดวก  รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองม้าและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองม้า...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู...

มอบเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาแก่ครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย

.....เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในเขตพื้นที่บริการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ออกนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในพื้นที่บริการ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมกับร่วมวางแผนการประเมินนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัว ...... นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น...

ประชุมคณะกรรมการประเมินด้านการอ่าน ป. ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

เลขานุการ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายณรงค์ แผ้วพลสง...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คว้า 6 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับชาติ...

เส้นทางฝัน สู่วันเกียรติยศ

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

ข่าวล่าสุด