ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับ ศธจ.บุรีรัมย์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนใน ๒๐๐ วัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนใน ๒๐๐ วัน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนใน ๔...

รางวัลชนะเลิศระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูเอกลักษณ์ไทย ใฝ่ใจจิตศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองระดับชาติ OBEC AWARDS

นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสมสนุก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า...

คุณครูสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ OBEC AWARDS

นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ   สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า...

รมว.ศึกษาธิการ ให้นโยบายศึกษานิเทศก์ใหม่ผ่านการประชุมทางไกล

รมว.ศึกษาธิการ  ให้นโยบายศึกษานิเทศก์ใหม่ ขอให้ดึงความสามารถของตนเองเต็มที่เพื่อช่วยยกระดับการศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 .....เมื่อวันที่...

บุรีรัมย์ เขต 1 พัฒนาครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาผู้เรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดโครงการพัฒนาครูแกนนำขับเคลื่อน PLC มุ่งขยายผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน .....เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561...

รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษนโยบายการบริหารการศึกษาแก่ผู้รักษาราชการ ผอ.สถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายณรงค์...

การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา...

ข่าวล่าสุด