ข่าว/กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาและการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (School Mis)

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี  ...

พิธีเปิดอาคาร ร.ร.บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัด สพป.บุรีรัมย์...

OPEN HOUSE

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ติดตามการรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ของโรงเรียนในสังกัด และตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม...

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติยศ ผู้่บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต...

การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ลดขยะ สู่สำนักงานปลอดขยะ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ลดขยะ สู่สำนักงานปลอดขยะ สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๓...

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในค่ายลูกเสือบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) เตรียมดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมลูกเสือจังหวัด เริ่มดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญในวันคล้ายวันเกิด

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในสำนักงาน โดยนายพิพัฒน์...

มอบอาคารเรียนและเปิดบ้านวิชาการ ร.ร.บ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ ๕)

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวน...

ข่าวล่าสุด