ข่าว/กิจกรรม

โครงการพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ ชั้น ป.๒,๕,ม.๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ  เพื่อให้ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์         สังกัด สพป.บุรีรัมย์...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโครงการ Partnership School ที่บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๓...

สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายปฐมฤกษ์ ...

เคารพธงชาติ…กล่าวความดีที่ทำ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้า สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน        ให้นักเรียน...

การอบรมครูจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมโครงการอบรมครูจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”          เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความจงรักภักดี มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ เมื่อวันที่...

ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาพื้นฐาน รร.วัดหนองครก

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดหนองครก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์...

อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๐...

อบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์...

ข่าวล่าสุด