เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร  เป็นการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร และให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนางานในความรับผิดชอบร่วมกัน  ในโอกาสเดียวกัน ได้ให้ความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักในหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  และมีส่วนร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยสุจริต ไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ขายเสียง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17. 00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ด้วย

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ว่ามีชื่อหรือไม่​ ต้องไปเลือกตั้งที่ไหน ลำดับที่เท่าไรในบัญชีรายชื่อ​ ได้ตามลิงค์นี้  https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน