เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562   นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดฯ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักรตราบจนปัจจุบัน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน/อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ