เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร และนายชาญชัย ไชยพิศ ผอ.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เดินทางไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อเยี่ยมนักเรียนจากจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางมาแข่งขันนักกีฬากาบัดดี้  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และประสบอุบัติเหตุรถโดยสารนักเรียนชนเกาะกลางถนนบริเวณสามแยกโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง ถนนหลวงสายบุรีรัมย์-พุทไธสง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 21.30 น.  เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน 6 ราย เพื่อให้ขวัญกำลังใจ พร้อมกับได้มอบเงินกองบุญ 22 ธันวาฯ จำนวน 4,000 บาท แก่ครูซึ่งเดินทางมาดูแลนักเรียนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในเบื้องต้นในเบื้องต้น นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือคณะนักกีฬาด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน