พระครูปริยัติโพธิวิเทศ นำศรัทธาสร้างอาคารเรียน พร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน มูลค่า 3.6 ล้านบาท ให้โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน “พุทธอนุสรณ์” พร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งพระครูปริยัติโพธิวิเทศ(พระมหาคมสรณ์ คุตฺตธมฺมโม ดร.) พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล นำศรัทธาสร้างให้แก่โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ ประกอบด้วยอาคารเรียนขนาด 9 x 12 เมตร 4ห้องเรียน 2 ห้องพักครู พร้อมครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 100 ชุด  โต๊ะผู้บริหารโต๊ะครู รวม 4 ตัว คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง ตู้เอกสาร 8 หลัง และซ่อมแซมอาหารเรียนหลังเก่า รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,600,000 บาท และได้ทำพิธีส่งมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่นักเรียน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน/ อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ
ดูภาพเพิ่มเติม