เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม 2562  คุณธีระศักดิ์  นพไธสง ตัวแทนคณะกรรมการจากบริษัทแอดเดอรานส ไทย จำกัด และพนักงาน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ตำบลสองห้อง อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นตะแบก ต้นสะเดา และต้นไม้ประดับได้แก่ต้นเทียนทอง ต้นไทรเกาหลี รวมกว่า 100 ต้น และได้แจกพันธุ์ไม้ ต้นเหลืองปรีดียาธร และยางนา ให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจนำไปปลูกที่บ้าน โดยมีนายธนายุทธ เติมทรัพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านกระเดื่อง คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ และมีเจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมสันทนาการแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

บริษัทแอดเดอรานส ไทย จำกัด ได้ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้เป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กร โดยมีเป้าหมายคือการปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาร่วมกับครูและนักเรียนรวมถึงผู้ที่สนใจ  ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมไทย ต่อเนื่อมาตั้งแต่ปี 2552 และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15