สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา