สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 4 อำเภอ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเน้นที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในแต่ละอำเภอ จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดรูปแบบการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ีมีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา เพื่อทำแผนควบรวมในปีงบประมาณ 2563 และ ปีงบประมาณ 2565 โดยใช้ตำบลเป็นฐาน

ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในประเด็นการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างกว้างขวาง ก่อนมีการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม