เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขัเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช้วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2561 เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 36 อัตรา โดยในช่วงเช้าได้รายงานตัวรับการบรรจุแต่งตั้งและเลือกโรงเรียนสถานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้มารายงานตัว ณ หน่วยงานต้นสังกัด โดยมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พบปะ ให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ และบุคลากรจากกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารของทางราชการแก่ครูผู้ช่วยทั้ง 36 ราย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม