สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่เป็นตัวแทนร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นำโดย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียน ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด