สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามช้าง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ที่สนามช้าง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ  มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรม สั่งสอนเด็ก รู้จักวิธีเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดทั้งให้ความปกป้องคุ้มครองเด็ก สร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

กิจกรรมประกอบด้วย การวาดภาพระบายสี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านประคอง อำเภอชำนิ โดยนางสาวสำรวม คงสืบชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประคอง วิทยากร นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ พร้อมคณะครูและนักเรียน การแข่งขันเก้าอี้ดนตรี  การแข่งขันเหยียบลูกโป่ง การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ การทำความดีด้วยการเก็บขยะ ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สร้างความสนุกสนานและความสุขให้กับเด็ก

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ