เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประกอบด้วย นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และนายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ติดตามรับฟังการรายงานผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 14 ราย โดยมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และมีนายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังการรายงานผลการฝึกประสบการณ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มีศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ จำนวน 14 ราย  โดยได้ศึกษาระบบงานของกลุ่มต่างๆ ในสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และฝึกประสบการณ์นิเทศ รวมทั้งศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) และโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่  17 มกราคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 20 วัน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม