บุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายมานพ คงเสนา และ นายประสิทธิ์ พิเศษ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายมานพ คงเสนา และ นายประสิทธิ์ พิเศษ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ได้ไปไหว้ศาลหลักเมืองประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สักการะพระพุทธรูป ไหว้ศาลประภูมิประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับช่อดอกไม้ของที่ระลึกแสดงความยินดี

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 01
    File size: 273 KB