1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ แนบท้ายประกาศ
  3. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน
    ……. เพิ่มเติม……
  4. ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์
  5. ประกาศมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19