บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อทำความสะอาดสถานที่ราชการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งกำลังแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ที่มาติดต่อราชการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดทำกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดทั่วบริเวณอาคารสถานที่ โดยเฉพาะจุดที่มีผู้มาติดต่อราชการเป็นประจำ เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง สร้างความมั่นใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ โดยได้จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเจลแอลกอฮอล์ใว้ทุกอาคาร และห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดดำเนินการทำความสะอาดอาคารสถานที่ตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน/อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ
ดูภาพทั้งหมด

https://youtu.be/reG7ac7ktfQ