ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และจัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย  ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน

สามารถดาวน์โหลดชุดนิทรรศการและตราสัญลักษณ์ “๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ”  เนื่องในวันพระราชทานธงไตรรงค์และวันครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย ได้ที่  www.skp.moe.go.th