เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้พบปะแสดงความยินดีและให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 10 ราย  สาขาวิชาเอกปฐมวัย 5 ราย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 ราย วิชาเอกศิลปะ 1 รายและวิชาเอกภาษาไทย 1 ราย

จากนั้น นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  และคณะได้ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารต่างๆ พร้อมจะนัดหมายให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้มาจัดทำเอกสารในโอกาสต่อไป ก่อนมอบหนังสือส่งตัวให้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตั้งแต่วันนีเป็นต้นไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม