เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ขึ้นบัญชีไว้ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนตามตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 ราย ได้แก่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2 ราย (ลำดับที่2-3)  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 ราย (ลำดับที่ 4) และวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ราย (ลำดับที่ 5) และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ราย (ลำดับที่ 3 ขอใช้บัญชีจาก สพม.32) โดยมีนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและเอกสารประกันสังคม

ในโอกาสนี้ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานราชการทั่วไปทั้ง 5 ราย ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตามกฎระเบียบของทางราชการ เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและประโยชน์ของทางราชการ พร้อมให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม