สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากศึกษาธิการภาค ๑๓

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๖ ได้ร่วมต้อนรับศึกษาธิการภาค ๑๓  นำโดย นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๓ นางสาวสุดา จุลเสวก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการภาค ๑๓ นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นางศศิธร ปลีนารัมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมให้การต้อนรับ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

เอกสารแนบ

  • jpg 22
    File size: 269 KB