สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี เชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้น ที่บริเวณหน้าเสาธงภายในศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และข้าราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน    นอกจากนี้  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ได้จัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ขึ้นในทุกโรงเรียนด้วย

มติ ครม. เห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น วันพระราชทานธงชาติไทย และกำหนดให้เชิญและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย การประกาศให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน 
(ขอบคุณภาพจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ /เครือข่ายประชาสัมพันธ์ )