เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ห้องปะชุมเกียรติยศ นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้พบปะแสดงความยินดีและให้โอวาทมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนที่ขึ้นบัญชีไว้ และได้รับการเรียกให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้าง จำนวน 4 ราย (เรียกรายงานตัวทั้งสิ้น 7 ราย สละสิทธิ์ 3 ราย)  พร้อมกันนี้ ได้จัดทำสัญญาจ้าง และให้ผู้มารายงานตัวทำเอกสารประกันสังกัด ก่อนส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย 2 ราย (โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ และโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อ.ลำปลายมาศ) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ราย (โรงเรียนบ้านโยนช้าฯ อ.บ้านด่าน) ซึ่งจะได้ให้ผู็ที่ขึ้นบัญชีไว้ในลำดับถัดไปมารายงานตัวทำสัญญาจ้างต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน