Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

ITA : Integrity and Transparency Assessment

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงาน OIT

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ITA

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตทั้งหมด 

OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                             ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                             นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                             แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                             รายงานผลการดำเนินงานการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

                             รายงานผลการดำเนินงานการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

                             รายงานผลการดำเนินงานการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

                             รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

                    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                             รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                             รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                             รายงานผลการดำเนินงานการบริหารอัตรากำลังครูและบุลากรทางการศึกษา

                             รายงานผลการดำเนินงานการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                             ภาษาไทย

                             ภาษาอังกฤษ

                    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

                    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    แผนป้องกันการทุจริต

                    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

                    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข่าวกิจกรรม

Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

มอบกล้าไม้ให้โรงเรียน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap

๒๘ กรกฎาคม รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมินและคะแนนประเมินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑-๒

2021-08-04 จำนวนที่เข้าดู 2 ครั้ง

กศจ.ชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑

2021-08-03 จำนวนที่เข้าดู 27 ครั้ง

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.-สพม.

2021-08-03 จำนวนที่เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผลการประเมินคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผลการประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-07-21 จำนวนที่เข้าดู 88 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการก้าวท้าใจ Season ๓

2021-07-20 จำนวนที่เข้าดู 84 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

ประกาศสอบบรรจุ แต่งตั้ง รับย้าย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

2021-05-28 จำนวนที่เข้าดู 541 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-09 จำนวนที่เข้าดู 90 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

2021-05-24 จำนวนที่เข้าดู 566 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-05 จำนวนที่เข้าดู 69 ครั้ง

แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 (เพิ่มเติม)

2021-05-17 จำนวนที่เข้าดู 261 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-12-29 จำนวนที่เข้าดู 474 ครั้ง

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

2021-05-17 จำนวนที่เข้าดู 172 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-12-28 จำนวนที่เข้าดู 593 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

2021-05-14 จำนวนที่เข้าดู 223 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน แบบ สพช.๑๐๕/๒๘ ชั้นล่าง จำนวน ๔ ห้องเรียน

2020-12-02 จำนวนที่เข้าดู 493 ครั้ง

ประกาศสอบบรรจุ แต่งตั้ง รับย้ายทั้งหมด 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 357
เมื่อวาน 423
เดือนนี้ 918
เดือนก่อนหน้า 9,988
ปีนี้ 17,318
ปีก่อนหน้า 0
ยอดเข้าชมทั้งหมด 17,675