เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาโรงเรียน ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษาประชานุสรณ์ 5) อำเภอลำปลายมาศ เนื่องจากนายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้แจ้งว่ามีเด็กที่ตกหล่นนอกระบบการศึกษา จากการอพยพติดตามผู้ปกครองไปรับจ้างอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถติดตามได้  และเมื่อต้นเดือนกันยายน 2563 ญาติได้นำกลับมาดูแล ปัจจุบันมีอายุ 11 ปี แต่ยังไม่เคยเข้าเรียนที่ใดมาก่อน ทางโรงเรียนจึงได้ติดตามให้มาเข้าเรียนในโรงเรียน และต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาและเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน เพราะฐานะครอบครัวยากจน และเพิ่มเข้าในระบบโรงเรียนใหม่ทำให้ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออื่นๆ ในภาคเรียนนี้  ในโอกาสนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้มอบเงินกองบุญ 22 ธันวา เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท และเดินทางไปเยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนดังกล่าวด้วย

นายมานพ คงเสนา กล่าวว่า ทาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค ต้องขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้เอาใจใส่ติดตามช่วยเหลือนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี  สำหรับกรณีนี้ ได้นำนักจิตวิทยาโรงเรียนมาพูดคุยกับเด็กเพื่อใหทราบสภาพจิตใจความพร้อมของเด็กที่เข้ามาเรียนใหม่และต้องมาอยู่กับครอบครัวญาติ  รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาให้คำแนะนำแก่โรงเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม