คณะครู-นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ร่วมกันปลูกดาวเรือง เพื่อร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อให้ดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ ทันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยได้ทำการเพาะต้นดาวเรืองในแปลงเกษตร โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและนำไปประดับตกต่างบริเวณด้านหน้ารั้วโรงเรียนและอาคารต่างๆ

ดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลจึงเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง เพื่อให้ดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งทั่วแผ่นดินทันช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เสริมสุข สังข์ทองรัมย์…รายงาน