นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน         การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด โดยให้พิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็น และความขาดแคลน โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม ประสิทธิ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนในเขตพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ