สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดสนามเด็กเล่น “สนามส้มใส รวมใจสานสุข เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดสนามเด็กเล่น “สนามส้มใส รวมใจสานสุข เพื่อน้อง”(โครงการส้มใส ใส่บุญ” โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักจากบริษัทใส่ใจกรุ๊ป (ส้มใส)โดยคุณรมย์รัมภา – คุณกิตติศักดิ์ พลอยขาว บริจาค จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณสนับสนุนจากเพื่อนๆ ทางสื่อ Social จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรุด และสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางวรดา อ้อมวิหาร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ร่วมเป็นเกียรติฯ

 

                                                                                                   สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  มณีรัตน์ เถื่อนแก้ว …ภาพ

 

เอกสารแนบ

  • jpg 03
    File size: 545 KB