สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประกวดผลงานคลิปสั้นแอพพลิเคชั่น TikTok เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ เช่น ระหว่างเพื่อน ระหว่างคน          ในครอบครัว สังคม ตามกรอบแนวคิดชิงทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประกวดผลงานคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่น TikTok สืบเนื่องจากกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบมีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้กำลังในกันในวันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine’s Day : safety family and safety school) รวมถึงมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้โรงเรียนร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่น TikTok ความยาวคลิปไม่เกิน ๓๐ วินาที เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ เช่น ระหว่างเพื่อน ระหว่างคนในครอบครัว สังคม ตามกรอบแนวคิดชิงทุนการศึกษา พร้อมโพสต์ Video ลงในแอพ TikTok และติดแฮชเท็ก#สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

                                                                                                   สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน นรมล มูลไธสง … ภาพ

เอกสารแนบ

  • jpg 444
    File size: 205 KB