นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร      ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา                ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในความตั้งใจมุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน  พร้อมยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ บันดาลใจให้เกิดขึ้นกับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ เตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ  โดยมีนักเรียนที่สำเร็จในระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๗ คน และเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน ๓ คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๒ คน และสาขาวิชาเอกพละศึกษา จำนวน ๑ คน โดยมี นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖ คณะครู เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ด้วย

                                                                                             สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  อภิรักษ์ จันทวี … ภาพ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

เอกสารแนบ

  • jpg 04
    File size: 262 KB