เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยประธานสภาวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัดฯ ได้เดินทางมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อร่วมบันทึกภาพ สำหรับใช้เป็นสื่อรณรงค์เชิญชวนชาวบุรีรัมย์ให้ใช้ผ้าไทย และผ้าตีนแดง ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ ในทุกวันอังคาร  โดยมี นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.  นางสโรชินี โอชโร และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานร่วมบันทึกภาพด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด