โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จ.ปทุมธานี   จำนวน 7 กิจกรรม  และโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ) เป็นตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำเสนอจัดนิทรรศการถนนคนเรียนในงานด้วย  ซึ่งผลการแข่งขันได้รับ 6 เหรียญทอง (ชนะเลิศ 2 กิจกรรม) และ 1 เหรียญทองแดง  ดังนี้

เหรียญทอง ชนะเลิศ

  • การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-6) โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง

เหรียญทอง

  • การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์
  • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์
  • การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  (นักเรียนออทิสติก ม.1-3) โรงเรียนบ้านหลักเขต

เหรียญทองแดง

  • การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6)
    โรงเรียนเสม็ดโคกตาล

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน