5 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ และการศึกษาพิเศษ จับมือพร้อมเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 นำบุคลากรศึกษาดูงาน ขอแนแก่ย หนองคาย เจ้าภาพจัดงานครั้งที่ผ่านมา

….วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   ประธานคณะกรรมการจัด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  พร้อมคณะกรรมการ
จัดงานจาก 5 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์   ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาดูงานที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพงาน ครั้งที่ 68 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนธันวาคม 2561 โดยมีผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตใน จ.ขอนแก่น นำเสนอแนวทางการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดียิ่ง

…..จากนั้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีการแยกกลุ่มศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมในแต่ละด้าน  รวมทั้ง ทุกหน่วยงานที่เดินทางไปศึกษาดูงานได้ประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดงานที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา จ.หนองคายด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด